Adopce design systému

Z anglického Design systems adoption.

Adopce design systému je způsob, jak měřit užitečnost design systému. Vyjadřuje se jako poměr UI tvořeného komponentami z design systému vs. UI, které je definované lokálně (a není tak napojeno na komponenty z design systému).