API komponenty

Z anglického Component API, někdy také Component API Design.

API (Application Programming Interface) komponenty je rozhraní, pomocí kterého se daná komponenta používá, např. v Reactu jsou to props dané komponenty. Obecné pravidlo je, že se snažíme udržet API co nejvíc konzistentní a srozumitelné napříč celým design systémem.