Atomický design

Z anglického Atomic Design.

Atomický design je metodologie design systémů definovaná Bradem Frostem. Popisuje možnou strukturu design systému od nejmenších možných UI komponent (Atomy) přes kombinace komponent (Molekuly a Organismy) až po celé šablony a stránky.