Design handoff

Proces ve vývoji produktu, kdy vývojáři implementují připravený design. Pro úspěšnou implementaci vytvořeného designu je nezbytná pravidelná spolupráce designérů a vývojářů.

Často však design handoff neprobíhá tak hladce, jak by měl – implementované designy se liší v menších nebo větších detailech, spousta informace se ztrácí a podobně. Jednou z hlavních výhod dobře nastavených design systémů je právě ušetření času při imlementaci designu.