Dokumentační stránka

Z anglického Reference site, někdy také Documentation site.

Dokumentace design systému. Dokumentační stránka je chybně často vnímána jako samotný „design systém“, i když je pouze referencí k použití stylů, komponent a funkcí design systému.

Dokumentace někdy bývá přístupná veřejnosti. Populárními příklady jsou dokumentační stránky Material Designu od Google nebo Orbitu od Kiwi.com. Dalším z českých příkladů je i Design systém GOV.cz.