Knihovna komponent

Z anglického Component library nebo také Pattern library.

Knihovna komponent je sada znovupoužitelných komponent. Jsou pravděpodobně nejvýraznější a nejčastěji používanou částí design systémů, proto si je lidé občas pletou právě s design systémy. Je však pouze jednou částí celku.