Obsahový style guide

Z anglického Content Style Guide“.

Příručka pravidel pro psaní různých textů pro aplikaci nebo web. Často obsahuje nejen praktická pravidla pro gramatiku, formátování nebo voice & tone, ale i konkrétní příklady pro psaní mikro textů pro komponenty (např. tlačítko nebo tooltip) či UX patterny (např. formulářové chybové hlášky).

V design systémech mají běžně místo jako samostatná sekce v dokumentaci.