UI kit

Zkratka z anglického „User Interface Kit“ nebo „UI library“.

Protějšek knihovny komponent dostupný v grafickém nástroji, např. ve Figmě nebo ve Sketchi. Většinou s UI kitem pracují designéři, často je však ale otevřený i dalším rolím v týmu (např. produktovým manažerům nebo vývojářům).

Jeho hlavním cílem je urychlit prototypování a design handoff.