UI komponenta

Z anglického UI component.

Modulární část UI rozhraní, která se dá opakovaně použít při designu či vývoji aplikace. Aby byly UI komponenty co nejvíce univerzální, měly by být nezávislé na datové či „business“ vrstvě aplikace. Data by do komponent měly být předávány pouze pomocí jejich API.

Běžnými příklady komponent jsou tlačítka, tooltipy, ikonky, karty a další.