Vizuální testy

Z anglického Visual regression tests.

Oblíbená testovací technika pro UI komponenty design systémů. Vizuální testy pomáhají odchytit neočekávané změny designu, obzvlášť pokud se změnil např. design token nebo atomičtější, široce používaná komponenta.